Čerpali jste v letošním roce dotace? Vše, co potřebuješ vědět, se dozvíš zde

Blíží se termín pro vyúčtování neinvestiční dotace ze zdrojů MŠMT, proto jsme pro Vás zpracovali přehled nejčastějších chyb, s nimiž se při kontrolách vyúčtování setkáváme. Připomínáme také, do kdy a jakým způsobem je nutné jednotlivé typy neinvestičních dotací vyúčtovat. Na Křižovatce jsme zveřejnili prezentaci k proběhlému podzimnímu setkání s tématem dotací MŠMT, odkaz najdete v článku níže.

Při vyúčtování neinvestičních dotací se řídíme Rozhodnutím o poskytnutí dotace, v němž naleznete výši dotace, maximální podíl dotace na celkových nákladech i základní podmínky pro její využití. Rámcové podmínky naleznete rovněž ve Směrnici k dotacím pro rok 2022, případně v krajských vyhláškách, které upravují provozní dotace.

Ve skautISu se vyúčtovávají tyto dotace. Detailní informace najdete u jednotlivých dotačních titulů.

papírově formě se vyúčtovávají provozní dotace, včetně rádcovských a krajských akcí, které spadají pod kraje. Termíny jsou stanoveny krajskými vyhláškami. Junácké kraje odevzdávají vyúčtování na ústředí nejpozději do 31. 12. 2022.

Shrnutí, na co si dát pozor při vyúčtování dotací a také přehled nejčastějších chyb najdete zde.

Zveřejnili jsme také prezentaci k již proběhlému podzimnímu setkání s dotační tématikou, která může posloužít jako metodická pomůcka k tématu dotací MŠMT.

Ke korespondenci využívejte e-mailovou adresu ekonomicke@skaut.cz a poštovní adresu Junák – český skaut, z. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1. V případě nejasností nebo dotazů se ozvěte na výše zmíněnou e-mailovou adresu nebo tel. 774 260 960.

Zuzka Vaidová
koordinátorka dotací