Časopis Skauting: Pojď s námi měnit skautskou výchovu k lepšímu

Redakce Skautingu hledá editora*ku na částečný úvazek.

Časopis Skauting nabízí skautským vedoucím oporu a inspiraci pro rozvoj výchovy a vedení lidí. Vychází od roku 1919. Články jsou odborně recenzované a propojují myšlenky všech, kdo chtějí svými znalostmi a zkušenostmi proměňovat skauting a svět k lepšímu.

Všechna vydaná čísla a publikované články jsou k dispozici na webu casopis.skauting.cz. 

Pokud by tě lákalo podílet se společně s redakcí na tvorbě dalších čísel, jsou další řádky určeny právě tobě.

Nabízíme:

 • Možnost přispět k rozvoji skautské výchovy a podpoře vedoucích po celé republice 
 • Tvůrčí činnost, prostor realizovat vlastní nápady a získat zkušenost k nezaplacení
 • Možnost prohloubit zkušenosti v práci s lidmi, s textem a s tématy skautské výchovy
 • Redakční kolektiv s občasným setkáváním, podpůrné a učící se prostředí
 • Plné zaučení a uvedení do role
 • Mzdové ohodnocení

Náplň práce:

 • Vedení procesu tvorby článků (domluva na zadání s externími i redakčními autory, koordinování oponentur, finalizace článku)
 • Komunikace a podpora dobrovolníků v redakci
 • Podílení se na výběru zpracovávaných témat a dlouhodobého směřování časopisu 
 • V případě zájmu psaní vlastních textů (chuť podílet se na časopise autorsky výhodou)

Požadujeme:

 • Sdílená vize – snažíme se časopisem vést vedoucí k rozvoji skautské výchovy a hledáme někoho, kdo s námi bude touto misí žít
 • Zkušenosti s koordinací lidí – je potřeba zvládat organizování a poradit si s koordinací dobrovolníků
 • Spolehlivost – máš být opěrným bodem, na který se může spolehnout zbytek redakce
 • Flexibilita – práce je průběžná, potřebná každý týden a v některých obdobích téměř každý den pro operativní reakce a zásahy

Výhodou může být:

 • Zkušenosti se vzděláváním dospělých a s vedením skautského oddílu
 • Zkušenosti s redakční / editační prací
 • Dovednosti práce s textem
 • Dovednosti práce s Google Dokumenty (bude případně nezbytné si osvojit)
 • Vůdcovská zkouška a instruktorská kvalifikace

Rozsah a podoba spolupráce:

 • Jedná se o placenou práci v rozsahu 0,3 až 0,5 úvazku (12 až 20 hodin týdně), přesný rozsah záleží na konkrétní domluvě o rozdělení práce
 • Formou je DPP / DPČ nebo fakturování
 • Zaměstnavatelem je Junák – český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s.
 • Práce je z domu a bez pevné pracovní doby. Porady jsou nyní zpravidla v online prostředí, občasně v Brně nebo výjezdní, to je však věcí domluvy a preferencí konkrétních lidí

Kontext spolupráce:

 • Časopis Skauting nabízí každé dva měsíce na 25 metodických a vzdělávacích článků pro 6000 odběratelů z řad skautských vedoucích.
 • Časopis prošel v uplynulých letech významnou proměnou fungování. Jeho vedení je rozloženo mezi tři placené vedoucí. Jedna z těchto rolí se nyní uvolňuje, současně ji přenastavujeme. Příchod je ideální příležitostí být u nového nastavování přesného fungování.
 • Nový*á zástupce*kyně bude pracovat v tandemu s šéfredaktorem Liborem Brzobohatým - Borem.
 • Nástup je vhodný v průběhu 2. pololetí škol. roku 2021/22. Je s ním spojená práce na novém ročníku a postupné zaučování šéfredaktorem a současným zástupcem Jakubem Holobrádkem - Učněm.
 • Hledáme člověka pro dlouhodobou spolupráci.

Jak časopis funguje

 • Časopis tvoří asi 15 členná redakce se zapojením dalších asi 200 osob v rolích autorů, oponentů a přispěvatelů.
 • Produkce každého čísla vychází z pečlivého plánování cílů a trvá asi 5 měsíců, práce na nich se tak prolíná a klíčovým úkolem je toto prolínání zvládnout – aby pro finalizaci jednoho čísla nenabraly přípravy toho dalšího zpoždění.
 • Každý článek prochází poměrně náročným tvůrčím procesem od vytyčení cílů a konceptu, přes oponentské posudky, přepracovávání až po jazykovou korekturu.
 • Práce se odehrává převážně na dálku, online. Redakce se potkává asi jednou měsíčně na poradách, několikrát do roka pak na větších redakčních víkendech. Vedení redakce se potkává častěji k řešení dalších otázek.

Zaujala vás nabídka?

 • V případě zájmu vyplňte do 7. 1. 2022 tento formulář
 • Neváhejte se na nás obracet s libovolnými dotazy!
 • Něco úplně nesedí? Nejste si něčím jistí? Ozvěte se nám i tak, třeba to půjde.
 • Kontakt pro dotazy: skauting@skaut.cz, tel. 777 414 563

Nenašli jste se v nabídce, ale rádi přiložíte ruku k dílu jinak?

 • Nabíráme též:
 • jazykové korektor*ky s platovým ohodnocením
 • redaktor*ky pro dobrovolnické zapojení
 • Psaní textů, vedení rubrik, poskytování zpětné vazby v rámci oponentur, podílení se na plánování témat, shánění autorů či fotek, to všechno dělají naši redaktoři ve větší i menší míře, na stálé i občasné úrovni.
 • Pokud by vás lákalo to zkusit s námi, ať už ve vnitřním týmu, nebo externěji, neváhejte nás kontaktovat na uvedeném kontaktu.