Byla schválena nová podoba kvalifikace čekatelská zkouška

V únoru 2022 bylo zahájeno pilotování revidované čekatelské zkoušky. Tomu předcházela přibližně roční práce na její revizi. Připomínky z pilotáže byly nedávno vyhodnoceny a Výkonná rada následně schválila novou podobu čekatelské zkoušky s účinností od 1. října 2023.

Nová čekatelská zkouška (dále ČZ) je nyní k dispozici v aktualizované směrnici (respektive její příloze). 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do procesů revize a pilotního prověřování! Řada vašich nápadů a připomínek se stala součástí metodiky, jak učit a ověřovat ČZ.  Tato metodika je nyní k dispozici ve formě otevřeného dokumentu, kam můžete nadále přispívat svými inspirativními nápady. Děkujeme!

Dosavadní podoba ČZ ve směrnici dále zůstává jako tzv. stará čekatelská zkouška. Kvalifikaci podle ní lze ověřovat a udělovat nejpozději do 31. prosince 2024, tedy ještě celý příští rok.

Nová čekatelská zkouška z předchozí verze obsahově vychází. Největší změnou je členění kvalifikace podle struktury Skautského kompetenčního modelu (viz ŘVČČJ). Jde tedy o stejné členění, jaké má vůdcovská zkouška. Dalšími změnami jsou především tyto:

  • rozlišování mezi obsahem (co učíme na kurzu) a kritérii (co přímo ověřujeme),
  • doplnění skautských a tábornických dovedností,
  • rozlišování mezi projevy kompetencí, které jsou “Nezbytné” a “Žádoucí” (vysvětlení rozdílu mezi “Nezbytnými” a “Žádoucími” najdete přímo v příloze směrnice s obsahem ČZ). Stejná terminologie je nyní upravena i v obsahu vůdcovské zkoušky. Předchozí termíny “Nezbytné” a “Klíčové” byly významově téměř synonyma, což byl důvod k provedené změně.

Pro práci kurzů s obsahy kvalifikací nabízíme také odkaz na tabulku, jejíž jednotlivé listy popisují obsahy konkrétních kvalifikací ze směrnice (ČZ, VZ, ZVM, KZ). Závazný obsah kvalifikací je vždy uveden ve směrnici, ale tato tabulka může pomoci těm kurzům, které chtějí pracovat s obsahy kvalifikací a potřebují je zkopírovat do svých interních dokumentů (aby je nemusely kopírovat z PDF dokumentů).


Filip Hlavinka – Mukóki
zpravodaj VRJ pro vzdělávání