Berete na tábor holky a kluky z Ukrajiny? Shrnujeme to nejdůležitější, co by vás mohlo zajímat

Desítky oddílů mají už teď ve svých řadách i holky a kluky z Ukrajiny - děkujeme za to! A někteří z nich vyrazí společně s vámi i na skautský tábor. Touží po kamarádech, zajímavé činnosti a dobrodružství stejně jako kdokoliv jiný, přesto má jejich účast i některá specifika, která shrnujeme na následujících řádcích.

Před odjezdem - komunikace a nutné dokumenty

 • Věnujte pozornost pečlivé komunikaci s rodiči. Měli by dobře porozumět tomu, jak skautský tábor vypadá, v jakých podmínkách se táboří, zda tábor mohou či nemohou navštívit apod. Mějte na mysli, že holky a kluci a tedy ani jejich rodiče zpravidla skauting do téhle chvíle neznali, a tak to, co se může zdát nám a rodičům našich členů automatické, pro ně může být velkou novinkou.
 • Členství v organizaci. Pro účast na letním skautském táboře není potřeba, aby ukrajinští účastníci byli členy Junáka.
 • Jmenný seznam účastníků. Už před táborem je možné zadat ve skautISu do seznamu účastníků novou osobu - nečlena pouze se základními údaji. Po táboře je potřeba zadat do “Skutečnosti” všechny kluky a holky z Ukrajiny, kteří byli na táboře, na jmenný seznam účastníků jako nové osoby přes tlačítko “Zadat novou osobu”.
 • Stejně jako od dalších účastníků tábora budete potřebovat podepsanou přihlášku. Je možné nechat si přeložit vaši vlastní, případně br. Imrahil sdílel přeloženou táborovou přihlášku i další dokumenty na Skautforu v tomto vláknu.
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti. Pokud je tábor zotavovací akcí, potřebují potvrzení o zdravotní způsobilosti na tábor i ukrajinské holky a kluci. Nabízíme jeho dvojjazyčnou verzi. Nejjednodušší je, pokud si zde již našli ošetřujícího lékaře, který jim ho vystaví. Případně jim můžete doporučit, aby si takové potvrzení nechali zaslat od svého lékaře z Ukrajiny, nebo aby si od něj nechali zaslat alespoň anamnézu, na jejímž základě bude pro české lékaře možné vystavit potvrzení. 
 • Očkování. Pakliže je váš tábor zotavovací akcí, je třeba si pohlídat, aby i ukrajinské děti splňovaly podmínky povinného očkování. Jejich očkovací kalendář je stejný jako náš, ale může se stát, že některé děti ho naplněný nemají. Pokud nemají očkovací průkaz, i zde doporučte rodičům, aby si vyžádali potvrzení na dálku od svého ukrajinského pediatra, pokud je to alespoň trochu možné. 
 • Zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění mají státem zajištěné všechny děti, na které se vztahuje zákon Lex Ukrajina. Namísto kartičky zdravotní pojišťovny byste od nich na tábor měli mít kopii potvrzení o zdravotním pojištění, který při svém příchodu do ČR dostali. Stejně jako na jakékoliv další účastníky skautských akcí se na ně pak automaticky vztahuje skautské úrazové pojištění. 
 • Rodné číslo. Na potvrzení o zdravotním pojištění, jehož kopii budete od ukrajinských holek a kluků mít, najdete přiřazené rodné číslo. Nelekejte se, možná bude mít trochu nezvyklou formu, než jsme zvyklí.
 • Úrazové pojištění na táboře. Pojištěni jsou všichni účastníci skautských akcí bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy organizace. 
 • Potvrzení o bezinfekčnosti. Nabízíme přeložený formulář, který můžete využít dle svých potřeb.

Finance a vybavení

 • Pro některé rodiny může být obtížné zaplatit účastnický poplatek. Pro tyto účely jsme spustili program finanční podpory Laskavo, ve kterém si můžete požádat o fin. příspěvek na úhradu nákladů spojených s účastí ukrajinských holek a kluků na táboře. Na jednoho ukr. účastníka/účastnici lze čerpat až 10.500,- Kč. Je možné je využít nejen na úč. poplatek, ale také na pořízení tábornického osobního vybavení (spacák, karimatka, ešus atd.), případně pro dovybavení tábořiště. O příspěvek můžete žádat v tomto formuláři.
 • Finanční příspěvek vaše středisko dostane skrze darovací smlouvu. Nebudeme od vás chtít žádné vyúčtování a doložení dokladů. Je na vás, abyste finanční podporu využili co nejefektivněji v souladu s jejím zacílením na podporu ukrajinských holek a kluků. 
 • Ptáte se nás, co s penězi, když dítě nakonec třeba nepojede. Pokud se něco takového stane, ozvěte se nám na ukrajina@skaut.cz a domluvíme se na nejlepším možném řešení. 

Program tábora

 • Holky a kluci, zejména ti, kteří už začali chodit do českých škol, se učí naší mateřštině velmi rychle. I přesto je dobré, abyste byli připraveni na jazykovou bariéru. Využít můžete komunikační karty a případně si je ještě před táborem nebo na něm doplnit o další dle konkrétních potřeb. Jakkoliv telefony nebývají zpravidla vítanou součástí tábora, možná se dva pro využití překladačů budou mimořádně hodit a je dobré mít je v pohotovosti.
 • Pokud ukrajinští táborníci ještě ostatní příliš nepoznali na předprázdninových schůzkách, myslete na to, že bude třeba pár aktivit na vzájemné seznámení, prolomení prvotního ostychu na obou stranách, navázáních prvních kamarádských kontaktů. Možná vám pomůžou seznamovací aktivity připravené pro příměstské integrační tábory.
 • Stejně jako rodiče, ani holky a kluci často neví, jak takový náš skautský tábor vypadá. Co je zvykem dělat a co naopak ne, jaká jsou táborová pravidla a jak vypadá táborový den. Opět i s ohledem na možnou jazykovou bariéru myslete na to, že by měli mít možnost se s pravidly a chodem tábora dobře seznámit. Můžete společně se všemi táborníky pravidla sehrát pantomimicky a představit si je, můžete si je ještě před táborem přeložit a mít je s sebou vytištěné apod.
 • Nejspíš nemálo z ukrajinských holek a kluků má za sebou více či méně traumatizující zážitky. Už jen nečekaný odchod z domova, mnohdy roztržení rodiny, pobyty v krytech, život ve zcela novém prostředí - to vše může vést k tomu, že budou víc úzkostní, nejistí. Věnujte jim zvýšenou pozornost, všímejte si jejich chování a ptejte se, jak můžete pomoci. Pokud je to možné, zeptejte se na psychický stav dítěte rodičů před odjezdem.
 • Zkušenosti ukrajinských holek a kluků mějte na paměti také při vhodné volbě programu. Používání sirén a podobných signálů, aktivity vyvolávající napětí a stres, evokující prvky války mají pro tento rok zůstat stranou. Je dobré také pečlivě zvážit, za jakých podmínek budou mít děti např. noční hlídky, doporučujeme, aby na nich nebyly samy.

Pokud vás napadá jakýkoliv další dotaz - nebo i vaše přímá zkušenost - s účastí ukrajinských holek a kluků na táboře, neváhejte napsat na ukrajina@skaut.cz, využít pro sdílení zkušeností facebookovou skupinu Skautforum a nebo přijďte na chystané online setkání k tomuto tématu, které se koná 23. 6. od 19.30 hod. a přihlásit se na něj můžete tady.

 

Děkujeme za ukrajinské holky, kluky i jejich rodiny, že se mohou díky vám těšit na skautská letní dobrodružství.

 

Bára Tichavová - Rozárka
garantka podpůrných aktivit pro Ukrajinu

Foto: Štěpán Hašek