Alkohol na výpravách a táborech? Téma dalšího živého streamu, připojte se 15. února

Konzumace alkoholu se svým způsobem dotýká každého z nás – v české společnosti se považuje za “normální” si tu sklenku spíš dát. Jak to máme nastavené na skautských výpravách, táborech a dalších akcích? Jakou normu či kulturu chceme ve skautu tvořit a rozvíjet? Poslouchejte a ptejte se během vysílání SkautInfo TV Live ve čtvrtek 15. února od 19:30 na našich kanálech na YouTube a Facebooku.

Téma (ne)přítomnosti alkoholu na skautských akcích je jedním z těch, ke kterým se ve skautu opakovaně vracíme. Jsou na něj různé názory a vyvolává řadu emocí a otázek. Je v pořádku, když si vedoucí na táboře dají při večerní poradě sklenku vína nebo plechovku piva? Jak je to s nabízením alkoholu na skautských akcích pro veřejnost? Kde je ohledně konzumace alkoholu hranice mezi roverskou akcí a akcí s partou kamarádů, kteří jsou zároveň rovery a rangers?Jak o rizicích alkoholu holky a kluky a dospívající vzdělávat, abychom nebyli za pokrytce, pokud se sami občas napijeme? Podobné a další otázky se honí hlavou mnoha skautským činovníkům a dalším dobrovolníkům. Proto jsme na 15. února připravili stream, kde se jim budeme podrobně věnovat z různých úhlů pohledu.

Diskuze s odbornicemi na primární prevenci i doporučení, jak postupovat v konkrétních situacích

Zákon zakazuje podávání alkoholu nezletilým. Ukládá nám i povinnost zamezit nezletilým účastníkům našich akcí alkohol konzumovat, i kdyby si ho přinesli sami. Ačkoliv toto pravidlo je jednoznačné, v některých oddílech a na některých akcích se nedodržuje. Přitom konzumace alkoholu je jednoznačně jednou z věcí, které negativně ovlivňují fyzický i psychický vývoj holek a kluků. K diskuzi na toto téma jsme pozvali dvě expertky na téma alkoholu a návykových látek z Centra primární prevence Magdaléna. Lucie Hegerová a Kristýna Šatochinová s námi budou sdílet zkušenosti z programů zaměřených na předcházení rizikovému chování, tedy i závislostem. Rozebereme vliv alkoholu a dalších návykových látek (nejenom) na duševní zdraví a otázku, jak téma alkoholu a návykových látek uchopit s dospívajícími, kteří se s nimi setkávají a mohou mít touhu s nimi experimentovat.  

Představíme i nedávno zveřejněná stanoviska Výkonné rady a Náčelnictva

Dospělým konzumaci alkoholu žádný zákon nezakazuje, ale platí, že dospělí nemají pít alkohol, kdykoliv jsou zodpovědní za děti a jejich bezpečí. K tématu na konci roku 2023 přijala Výkonná rada a Náčelnictvo stanoviska, že považují za žádoucí, aby skautské akce a aktivity, kterých se účastní nezletilí členové*členky Junáka – českého skauta, probíhaly bez přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek (přesné znění obou stanovisek naleznete na Křižovatce).

Během streamu tato stanoviska, jejich kontext i důvody této formulace přiblíží Jana Jirasová – Prcek, zpravodajka pro dospělé a pro bezpečný skauting. Aktuálnosti tématu přidává, že se jím pravděpodobně budou zabývat delegáti na nadcházejícím Valném sněmu v březnu.

Diskuze i praktické tipy do oddílů

Aby byl stream co nejpraktičtější, budeme se věnovat konkrétním situacím ze skautského života, ve kterých může hrát roli alkohol, a možnostem jejich řešení. Všichni diváci budou mít také možnost během streamu psát hostům dotazy. Pokud se vám termín streamu nehodí, budete se moci kdykoliv později podívat na záznam na skautském YouTube kanálu.

Na viděnou ve čtvrtek 15. února v 19:30 na facebookovém kanálu SkautInfoYouTube kanálu SkautInfo

Jana Harušťáková – Žíža, koordinátorka bezpečného skautingu
Jana Jirasová – Prcek, zpravodajka pro dospělé a pro bezpečný skauting