9.-11. června proběhne v Praze na Křížku 128. zasedání Náčelnictva. Nahlédněte do programu a přijďte se podívat na část jednání

Programová nabídka bude, jako většinou, pestrá - od materiálů k hospodaření organizace a výši členských příspěvků, přes legislativní okénko, strategickou besedu nebo část jednání věnovanou neformální zpětné vazbě starostovi a VRJ.

Páteční večer budou členky a členové Náčelnictva věnovat právě zpětné vazbě starostovi a VRJ a dalším neformálním diskuzím. Tato část jednání bude skautské veřejnosti uzavřená, tj. není možné se jí zúčastnit (platí pro program věnovaný zpětné vazbě také v sobotu i v neděli).

V sobotu se Náčelnictvo bude věnovat nejprve legislativě a projedná ve 2. čtení Organizační řád a ve zrychleném řízení drobnou technickou novelu Krojového řádu. 

V dalším bloku programu členky a členové Náčelnictva projednají nejprve Zprávu o hospodaření hlavního spolku za rok 2022, na ni navážou Změnou rozpočtu 2023 (rozdělení neinvestiční dotace) a hospodářská témata uzavře diskuze o novém nastavení členského příspěvku. Posledním dopoledním bodem programu bude materiál k možnostem členství dospělých v organizaci. Po obědě dojde na Zprávy Výkonné radyzávěrečnou zprávu strategického tématu Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu. Druhou část odpoledne se Náčelnictvo seznámí s aktuálním stavem práce na Strategii 2030 a strategické besedy, která bude součástí jednání. 

Nedělní dopoledne se Náčelnictvo nejprve vrátí k tématu komerčních aktivit Junáka – českého skauta, poté projedná návrhy na vyznamenání a bude také diskutovat o uvažovaných změnách v oblasti vzdělávání

Kompletní program 128. zasedání Náčelnictva je k dispozici níže, pokud byste byli rádi na nějaký bod “přímo u toho”, stačí se ozvat na e-mail nacelnictvo@skaut.cz, rádi vás uvidíme:-)

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva