127. zasedání Náčelnictva proběhne o víkendu 10.–12. 3. 2023 v Praze. Pokud vás nějaký z bodů programu zaujme, neváhejte se stavit (nebo připojit)

Na programu bude mj. projednání závěrečných zpráv témat Strategie 2022, vyhodnocení Ročního plánu VRJ na rok 2022 či materiál předložený PS NJ pro klima. Náčelnictvo se bude věnovat také návrhu širšího okruhu témat Strategie 2030, která následně předloží k diskuzi do organizace.

Během pátečního večera se členky a členové Náčelnictva budou zabývat výstupy práce pracovní skupiny Dospělí a seznámí se s výstupy analýzy IT Junáka (hlavního spolku).

Celé sobotní dopoledne věnuje Náčelnictvo práci na přípravě Strategie 2030 – projedná návrh širšího okruhu strategických témat příští strategie a bude diskutovat o formátu následných diskuzí v organizaci. Odpoledne se seznámí se závěrečnými zprávami ST Fungování družinového systému a ST Ochrana a bezpečí dětí, výstupy analýzy k fungování revizních komisí a projedná materiál ke změně klimatu.

V neděli dojde na projednání Zprávy VRJ a vyhodnocení Plánu VRJ 2022 a závěrečné zprávy ke strategickým tématům Mezinárodní skauting pro mladší členy a Hospodaření a kontrola.

Zasedání Náčelnictva jsou veřejná a hosté z řad skautské veřejnosti jsou vítáni -  ať už jste zvědaví, jak to vlastně na jednání NJ chodí, nebo vás zajímá projednávání konkrétního bodu.

Pozor, jednání NJ proběhne tentokrát na dvou místech: v pátek v zasedačce ústředí (Senovážné nám. 24)v sobotu a v neděli v zasedací místnosti ČCE (Jungmannova ul. 22/​9 - nad divadlem Kalich, Praha 1)

Program jednání Náčelnictva je k dispozici zde:

Pokud se rozhodnete na jednání NJ zajít, dejte nám prosím vědět na nacelnictvo@skaut.cz (budou připravena místa, nebo vám třeba dáme vědět o změně programu, pokud cílíte na konkrétní problematiku). Díky.

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva