Zpráva zahraničního zpravodaje ze Světové skautské konference WOSM

Ve dnech 25. – 29. 8. 2021 se uskutečnila Světová skautská konference WOSM (World Scout Conference – WSC). Poprvé v historii se konala virtuálně, část české delegace však využila příležitost setkat se fyzicky s několika dalšími delegáty a delegátkami evropských skautských organizací v Maďarsku. Co nám konference přinesla?

WSC je nejvyšší orgán WOSM, obdoba Valného sněmu pro Junák – český skaut. Skládá se z delegátů Národních skautských organizací (National Scout Organizations – NSOs). WSC se koná jednou za 3 roky a její rolí je stanovit celosvětovou politiku WOSM (změny stanov, příprava strategického plánu a další). Čtěte více o WSC.

Delegace Junáka – českého skauta, jakožto české národní skautské organizace, se skládala z Head of Delegation: Vojtěcha Olbrechta – Fišera a Delegates: Ondřeje Vokála – Vokina, Josefa Výprachtického – Josého, Jany Jirasové – Prcka a Elišky Siblíkové – Twiggi.

Celkově se WSC zúčastnilo více než 2300 účastníků ze 170 NSOs, hlavní programy byly navíc vysílány živě na FB a YT. Delegace Junáka – českého skauta byla během WSC velmi aktivní nejen při hlasování a diskuzích, ale snažila se také zajistit, aby byl hlas naší organizace ve WOSM slyšet. Podíleli jsme se i na utváření schválených usnesení, například jsme mj. spolupracovali na tvorbě a následném připomínkování 2 dodatků, které byly Konferencí přijaty a jsou obsaženy v usneseních zmíněných níže.

Konference zvolila 12 členů World Scout Committee, kteří budou vést WOSM v novém trienniu 2021-2024. Nově zvolení členové si následně mezi sebou vybrali nového předsedu (Andy Chapman z USA) a místopředsedy (Sarah Rita Kattan z Libanonu a Jo Deman z Belgie). Se členy World Scout Committee bude spolupracovat 6 Youth Advisors, kteří byli zvoleni mladými delegáty World Scout Youth Forum. WSYF se koná vždy ve dnech předcházejících WSC.

Mezi hlavní rozhodnutí letošní konference patří přijetí nového dodatku do stanov WOSM, které prohlásilo Safe from Harm (u nás překládáno jako Bezpečnost a ochrana dětí) jako fundamentální požadavek členství ve WOSM. Přijetí tohoto dodatku dokládá, jak klíčové je pro WOSM a jeho členské organizace bezpečné prostředí pro všechny ve hnutí. S tím souvisí také rozhodnutí o silnější podpoře a dodržování bezpečí a ochrany dětí, mladých lidí i dospělých v organizacích. WSC odsouhlasila také vytvoření strategie o dopadu klimatické změny a podporu zapojování mladých lidí. Přesný text dodatku stanov je k dispozici zde a texty ostatních usnesení zde.

Konference navíc schválila strategické priority plánu na další tři roky, které mají vést WOSM k naplnění jeho Vize 2023. Mezi tyto priority patří Zotavení z Covid-19, Zapojování mladých, Výchovné metody, Diverzita a Inkluze, Sociální dopad, Komunikace a vnější vztahy a Vedení. Podrobný přehled toho, co bylo schváleno v jednotlivých tématech plánu je k dispozici zde.

Konference přivítala také 3 nové členské organizace WOSM – z Afgánistánu, Vietnamu a Šalamounových ostrovů. V neposlední řadě rozhodla o pořádání následující Světové skautské konference v roce 2024 v EgyptěSvětovém skautském Mootu v roce 2025 v Portugalsku a Světovém skautském jamboree 2027 v Polsku.

Vojtěch Olbrecht – Fišer zahraniční zpravodaj Výkonné rady