Hledá se šéf/ka Obroku 2023. Přihlas se!

Obrok je celostátní akce pro rovery a rangers, která se pravidelně koná každé 2 roky. V letošním roce byla z důvodů pandemie zrušena, další nás proto čeká v roce 2023. Hledáme vedoucí/ho Obroku 2023, která/ý nám pomůže ukázat krásy roveringu více než tisícovce účastníků.

Obrok je akce pořádaná standardně jednou za 2 roky v jarních měsících a jde o největší setkání roverů a rangers v ČR. Obrok se pořádá pravidelně od roku 2000 ve 2-3 letých intervalech. Snahou organizace je interval jednou za dva roky. Poslední Obrok se uskutečnil v roce 2019 u Konopiště. Obrok 2021 byl z důvodu pandemie koronaviru zrušen, další se proto bude konat na jaře 2023. Na tento ročník nyní vypisujeme nové výběrové řízení na vedoucí/ho organizačního týmu.

Cíle Obroku 2023:

  • Roveři a rangers si na Obroku zažijí roverský program postavený na aktuálních metodických materiálech.
  • Všechny tři druhy služby budou v programu rovnoměrně zastoupeny.
  • Účastníci v rámci akce porozumí významu jednotlivých služeb.
  • Účastníkům budou představeny možnosti uplatnění a seberealizace v Junáku – českém skautu (role vůdcovské, vzdělavatelské, organizační apod.).
  • Účastníci si odnesou konkrétní inspiraci pro RS činnost od ostatních účastníků.

Cíle akce může tým upřesnit/​doplnit po domluvě s odpovědným zpravodajem.

Nabídku podpory od ústředí a skautských odborů pro budoucí tým nalezneš v Podpora a požadavky ústředí pro VELKÉ akce. Nemusíš se bát naplno ji s týmem využít! Programový tým a Roverský odbor (RO) nabízí specifikou programovou podporu a konzultaci k cílům akce. Otevřená je i možnost setkání potenciálních týmů s RO (ro@skaut.cz ) ještě před podáním přihlášky i v průběhu příprav. Stejně tak je možné se s obecnými otázkami a žádostmi o konzultace obrátit na Odbor velkých akcí (OVA – velkeakce@skaut.cz).

Podrobné informace a celé zadání akce s požadavky na tým, harmonogramem, cíli i vizí akce je zde: Zadání Obroku 2023

Vyplněný formulář je potřeba zaslat nejpozději do 31. října 2021 na adresu velkeakce@skaut.cz. Je možno přiložit i základ projektu akce, který shrne základní představu o organizování.

Přihlašovací formulář

Stáhnout

Těšíme se na tvou zprávu!

Martin Fischer – Otazník za Odbor velkých akcí

Michal Holobrádek – Majkl za Roverský odbor

Vojtěch Olbrecht – Fišer za Výkonnou radu Junáka – českého skauta