Co přinesla 37. světová konference WAGGGS?

Světová konference WAGGGS je (podobně jako u WOSM) nejvyšším orgánem, který rozhoduje o dalším směřování hnutí (u nás bychom ji přirovnali k Valnému sněmu). Delegátky a delegáti členských zemí se na ní scházejí každé 3 roky. Poslední 37. konference proběhla letos na konci července po ročním odkladu způsobeném pandemií. A co nám přinesla?

Letošní konference měla jedno prvenství – v reakci na pandemickou situaci se poprvé konala zcela ve virtuálním prostředí místo toho, aby se delegátky a delegáti sešli naživo v Ugandě, jak bylo původně plánováno. WAGGGS se na tuto událost velmi pečlivě připravil a díky tomu celá konference probíhala hladce a prakticky s nulovými technickými potížemi. Konferenci předcházelo velké množství virtuálních setkání, kde se probíraly jednotlivé návrhy, vize hnutí do budoucích let i kandidátky do Světového výboru. Junáka – českého skauta zastupovaly na těchto setkáváních a během konference Anna Bláhová – Delfín, současná kontaktní osoba pro WAGGGS, a Šárka Osuská. 

Jaké jsou nejdůležitější závěry, které s sebou konference přinesla?

WAGGGS dosud neměl ve svých stanovách ošetřenu možnost virtuální konference. Proto se jeden z návrhů zabýval právě možností uspořádání konference online, bude-li to nezbytně nutné. Přestože účastnice a účastníci konference zdůrazňovali výhody přímého setkávání, a i do budoucna rozhodně preferují kontakt tváří v tvář, je toto nově schválené ustanovení vnímáno jako důležitý krok vpřed. Dává nám možnost sejít se virtuálně, nepůjde-li to jinak, a také umožňuje účast na konferenci delegátkám a delegátům ze zemí, které by se jí jinak nemohly zúčastnit např. z nábožensky-politických důvodů.

Během konference bylo zvoleno šest kandidátek, které doplnily 17členný Světový výbor. Předsedkyní výboru zůstala i nadále Heidi Jokinen (Finsko), nově zvoleny byly Jess Bond (UK), Fiona Bradley (Nový Zéland), Chamathya Fernando (Srí Lanka), Candela Gonzalez (Argentina), Debra Nakatomi (USA) a Christiane Rouhana (Libanon). Jako náhradnice byly zvoleny Antonia Yip (Hong Kong) a Ana Gabriela Bonilla Rubi (Kostarika). Více informací o aktuálním složení Světového výboru naleznete zde.

Alžírská skautská organizace se stala plnohodnotným členem WAGGGSu, naopak k ukončení členství došlo u skautské organizace z Litvy. Důvodem byla dlouhodobá nečinnost a nedostupnost organizace a neplnění členských závazků. Obecně je vylučování organizací z WAGGGSu velmi nepopulárním krokem, proto se k němu přistupuje opravdu jen v nezbytných případech. O vyloučení této konkrétní organizace se jednalo na několika konferencích, než k němu reálně došlo.

Jako hnutí se WAGGGS dívá do budoucna, proto také členské země schválily vizi na následujících 12 let pod názvem Kompas 2032. Shrnují ji následující věty: „Chceme vytvářet rovný svět, ve kterém se mohou všechny dívky rozvíjet.“ a „Do roku 2032 chceme být hnutím vedeným dívkami, místem, kde se každá dívka bude cítit dostatečně sebevědomě na to, aby se nebála převzít vedení, a společně budeme vytvářet lepší svět.“ WAGGGS podnikl první kroky k naplnění této vize už na minulé konferenci, kdy vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem bylo zmapovat, jak lépe zapojovat do řízení organizace členky mladší 30 let. Právě tato skupina přednesla na základě výsledků své práce několik návrhů, jak toto zapojení zlepšit. Schválen byl mimo jiné i návrh, který zavádí pravidlo, že ve výborech na světové a regionální úrovni mají zasednout alespoň dvě ženy mladší 30 let.

Dále byly přijaty také návrhy, které se zaměřují např. na programovou složku, vytvoření prostoru ke sdílení zkušeností, získávání zpětné vazby od členských organizací a reporting. Na výsledky těchto snah se můžeme těšit v následujících letech. Přehled všech navržených, přijatých i zamítnutých usnesení najdete zde.

38. světová konference se bude konat v roce 2023 na Kypru. Všichni doufají, že tentokrát už nic nebude bránit setkání naživo. Dle hostitelské země nás čeká „1. udržitelná světová konference“, určitě se tedy máme na co těšit!

Šárka Osuská
delegátka Junáka – českého skauta na 37. světové konferenci WAGGGS