Od ledna 2023 se stanou datové schránky povinnou věcí pro všechny skautské jednotky

Už je jasné, že od příštího roku (od ledna 2023) se stanou datové schránky povinnou věcí pro všechny spolky, tedy i všechna naše střediska, okresy, kraje i ZvOJ, které si je dosud samy nezřídily. 

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra.

Na Skautské křižovatce už delší dobu máme podrobné informace o datové schránce, jejích výhodách, úskalích, praktických zkušenostech z používání ve středisku a také informací o tom, že zatím jsou DS nepovinné, ale v budoucnu se to změní. 

Každá jednotka tam tedy najde všechny informace a vysvětlení. Zároveň máme na Křižovatce i informace k evidenci skutečných majitelů (neveřejnému státem vedeném registru), ze kterého lze bezplatně získat úplný výpis právě díky datové schránce jednotky.

Ve druhém pololetí letošního roku máme v plánu i určitou informační kampaň, kde budeme věci k datovkám připomínat, informovat o tom, jak si datovku zřídit předem i dobrovolně a jak si jednoduše nastavit e-mailové upozornění na případné zprávy, které by jednotce do datovky přišly.

Jan Chmelař

Asistent organizačního zpravodaje