O dar či zápůjčku z Fondu nemovitostí můžete požádat i v roce 2023

Dar z prostředků fondu může středisku ušetřit až pětinu nákladů na pořízení louky, pozemků kolem základny či nové klubovny. Bezúročnou zápůjčkou můžete dofinancovat připravovanou či již běžící rekonstrukci.

Vyplněnou žádost se zdůvodněním (aktuální situace, potřebnost, časový plán, další zapojené zdroje, prostředky pro splácení atd.) včetně přiloženého výpisu z KN, a fotek zasílejte e-mailem na ekonomicke@skaut.cz.

Termíny pro žádosti v roce 2023:

  • 28. 2. 2023,
  • 31. 5. 2023,
  • 31. 10. 2023.

Před podáním žádosti dobře zvažte finanční situaci a možnosti jednotky, zapojení dalších zdrojů na financování projektu a výši splátek. Splatnost by neměla překročit šest let od poskytnutí.

Zažádat je možné o dar i zápůjčku zároveň. Podrobnosti včetně formuláře najdete v tomto článku.

Ohledně dalších otázek a možnosti podpory nás neváhejte kontaktovat e-mailem na ekonomicke@skaut.cz či na tel. 774 260 960 (STS).

Zuzana Vaidová
koordinátorka dotací